thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 613.7 HO-D
    Nhan đề: Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động /
DDC 613.7
Tác giả CN Hoàng Công Dân
Nhan đề Rèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / B.s.: Hoàng Công Dân (ch.b.), Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 178tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động
Từ khóa Chăm sóc sức khoẻ
Từ khóa Rèn luyện
Từ khóa Vận động
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102004274-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00130281
0022
004A63F1120-212C-4461-9814-0B3C935BF7B5
005202204150916
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0949-1
039|a20220415091624|bhoangnh|y20220415083406|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a613.7|bHO-D
100 |aHoàng Công Dân
245 |aRèn luyện sức khoẻ bằng phương pháp vận động / |cB.s.: Hoàng Công Dân (ch.b.), Phạm Thị Hương, Phạm Anh Tuấn, Nguyễn Quang Huy
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a178tr. : |bhình vẽ, ảnh ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu phương cách rèn luyện sức khoẻ thể chất căn bản và một số phương pháp chữa bệnh bằng liệu pháp vận động
653 |aChăm sóc sức khoẻ
653 |aRèn luyện
653 |aVận động
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102004274-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004274thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004274 Kho Sách tham khảo 613.7 HO-D Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004275 Kho Sách tham khảo 613.7 HO-D Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004276 Kho Sách tham khảo 613.7 HO-D Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004277 Kho Sách tham khảo 613.7 HO-D Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004278 Kho Sách tham khảo 613.7 HO-D Sách tham khảo tiếng Việt 5