thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 796 VU-L
    Nhan đề: Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số /
DDC 796
Tác giả CN Vũ Trọng Lợi
Nhan đề Thể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / Vũ Trọng Lợi
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 176tr. : bảng ; 21cm.
Tóm tắt Trình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian
Từ khóa Dân tộc thiểu số
Từ khóa Thể dục thể thao
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102004279-83
00000000nam#a2200000ui#4500
00130282
0022
004F13E9BDB-A7DD-4B43-804C-926B4008B15B
005202204150916
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0952-1
039|a20220415091658|bhoangnh|y20220415083929|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a796|bVU-L
100 |aVũ Trọng Lợi
245 |aThể dục thể thao đối với vùng đồng bào các dân tộc thiểu số / |cVũ Trọng Lợi
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a176tr. : |bbảng ; |c21cm.
520 |aTrình bày một số vấn đề chung về thể dục thể thao; chính sách phát triển thể dục, thể thao vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; xây dựng phong trào thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao ở vùng đồng bào các dân tộc thiểu số và miền núi; một số kinh nghiệm phát triển thể dục, thể thao ở cơ sở, tổ chức thí điểm; giới thiệu một số môn thể thao và trò chơi vận động dân gian
653 |aDân tộc thiểu số
653 |aThể dục thể thao
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102004279-83
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004279thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004279 Kho Sách tham khảo 796 VU-L Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004280 Kho Sách tham khảo 796 VU-L Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004281 Kho Sách tham khảo 796 VU-L Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004282 Kho Sách tham khảo 796 VU-L Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004283 Kho Sách tham khảo 796 VU-L Sách tham khảo tiếng Việt 5