thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 796 NG-V
    Nhan đề: Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt /
DDC 796
Tác giả CN Nguyễn Thuỳ Vân
Nhan đề Phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / Nguyễn Thuỳ Vân
Thông tin xuất bản H. : Thể thao và Du lịch, 2021
Mô tả vật lý 207tr. : hình vẽ, ảnh ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường học
Từ khóa Trường học
Từ khóa Giáo dục thể chất
Từ khóa Thể thao
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(5): 102004284-8
00000000nam#a2200000ui#4500
00130283
0022
004E08507E6-D83E-4DFE-B0A2-0DDBCB8773D9
005202204150917
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-85-0951-4
039|a20220415091740|bhoangnh|y20220415084236|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a796|bNG-V
100 |aNguyễn Thuỳ Vân
245 |aPhát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học, góp phần nâng cao thể lực và tầm vóc Việt / |cNguyễn Thuỳ Vân
260 |aH. : |bThể thao và Du lịch, |c2021
300 |a207tr. : |bhình vẽ, ảnh ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu tầm quan trọng của phát triển giáo dục thể chất và thể thao trường học; các hoạt động thể chất trong trường học; các môn thể thao trong trường học
653 |aTrường học
653 |aGiáo dục thể chất
653 |aThể thao
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(5): 102004284-8
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004284thumbimage.jpg
890|a5|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004284 Kho Sách tham khảo 796 NG-V Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004285 Kho Sách tham khảo 796 NG-V Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004286 Kho Sách tham khảo 796 NG-V Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004287 Kho Sách tham khảo 796 NG-V Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004288 Kho Sách tham khảo 796 NG-V Sách tham khảo tiếng Việt 5