thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Vũ Bão
Nhan đề Vũ Bão tuyển tập. T.2 : Truyện ngắn - Phóng sự - Hồi ký / Vũ Bão; Hồ Anh Thái tuyển tập
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2021
Mô tả vật lý 942tr. ; 21cm.
Từ khóa Truyện ngắn
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102004292-4
00000000nam#a2200000ui#4500
00130285
0022
0046B0D5B35-8A8E-460B-8B85-5861BEE3B080
005202204211052
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043491999
039|a20220421105250|bhoangnh|y20220421090622|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bVU-B
100 |aVũ Bão
245 |aVũ Bão tuyển tập. |nT.2 : |bTruyện ngắn - Phóng sự - Hồi ký / |cVũ Bão; Hồ Anh Thái tuyển tập
260 |aH. : |bVăn học, |c2021
300 |a942tr. ; |c21cm.
653 |aTruyện ngắn
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102004292-4
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004294thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004292 Kho Sách tham khảo 895.922 VU-B Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004293 Kho Sách tham khảo 895.922 VU-B Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004294 Kho Sách tham khảo 895.922 VU-B Sách tham khảo tiếng Việt 3