thông tin biểu ghi
DDC 895.922
Tác giả CN Thu Bồn
Nhan đề Thu Bồn tác phẩm. T.1 : Thơ - Trường ca / Thu Bồn ; Ngô Thảo tuyển chọn
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2021
Mô tả vật lý 539tr. ; 21cm.
Từ khóa Thơ
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102004295-7
00000000nam#a2200000ui#4500
00130286
0022
004CCA243ED-6603-4259-88DF-F66F18BEABFC
005202204211053
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043492019
039|a20220421105346|bhoangnh|y20220421091059|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bTH-B
100 |aThu Bồn
245 |aThu Bồn tác phẩm. |nT.1 : |bThơ - Trường ca / |cThu Bồn ; Ngô Thảo tuyển chọn
260 |aH. : |bVăn học, |c2021
300 |a539tr. ; |c21cm.
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102004295-7
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004297thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004295 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004296 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004297 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 3