thông tin biểu ghi
DDC 895.922
Tác giả CN Thu Bồn
Nhan đề Thu Bồn tác phẩm. T.2 : Truyện ngắn - Tiểu luận / Thu Bồn ; Ngô Thảo tuyển chọn
Thông tin xuất bản H. : Văn học, 2021
Mô tả vật lý 427tr. ; 21cm.
Từ khóa Truyện ngắn
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(3): 102004298-300
00000000nam#a2200000ui#4500
00130287
0022
00417F9F16E-F822-47BB-B717-F7E2A5AF66B1
005202204211055
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786043492026
039|a20220421105525|bhoangnh|c20220421105443|dhoangnh|y20220421091341|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bTH-B
100 |aThu Bồn
245 |aThu Bồn tác phẩm. |nT.2 : |bTruyện ngắn - Tiểu luận / |cThu Bồn ; Ngô Thảo tuyển chọn
260 |aH. : |bVăn học, |c2021
300 |a427tr. ; |c21cm.
653 |aTruyện ngắn
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(3): 102004298-300
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004300thumbimage.jpg
890|a3|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004298 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004299 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004300 Kho Sách tham khảo 895.922 TH-B Sách tham khảo tiếng Việt 3