thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 627 ĐA-C
    Nhan đề: Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên) /
DDC 627
Tác giả CN Đào Đình Châm
Nhan đề Mô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên) / Đào Đình Châm (Ch.b.), Nguyễn Quang Minh, Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Hồng Lân...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ, 2021
Mô tả vật lý 330tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khóa Miền Trung
Từ khóa Phòng chống
Từ khóa Sụt lở
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004301
00000000nam#a2200000ui#4500
00130288
0022
004BD50E6D5-9441-4B3F-BFBB-7A31BF60588C
005202204211056
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786049988691
039|a20220421105614|bhoangnh|y20220421092356|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a627|bĐA-C
100 |aĐào Đình Châm
245 |aMô hình hóa động lực dòng thủy thạch và ứng dụng cho ven biển cửa sông miền Trung, Việt Nam (từ Quảng Nam đến Phú Yên) / |cĐào Đình Châm (Ch.b.), Nguyễn Quang Minh, Phan Thị Thanh Hằng, Nguyễn Hồng Lân...
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và Công nghệ, |c2021
300 |a330tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
653 |aMiền Trung
653 |aPhòng chống
653 |aSụt lở
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004301
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004301thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004301 Kho Sách tham khảo 627 ĐA-C Sách tham khảo tiếng Việt 1