thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 551.2 NG-P
    Nhan đề: Nguy hiểm động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam /
DDC 551.2
Tác giả CN Nguyễn Hồng Phương
Nhan đề Nguy hiểm động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam / Nguyễn Hồng Phương
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 314tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khóa Động đất
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004302
00000000nam#a2200000ui#4500
00130289
0022
004DD444BB1-4087-40EA-B1B2-B8E882EF2EBF
005202204211057
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786049988684
039|a20220421105710|bhoangnh|y20220421092724|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a551.2|bNG-P
100 |aNguyễn Hồng Phương
245 |aNguy hiểm động đất trên lãnh thổ và vùng biển Việt Nam / |cNguyễn Hồng Phương
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, |c2021
300 |a314tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
653 |aĐộng đất
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004302
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004302thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004302 Kho Sách tham khảo 551.2 NG-P Sách tham khảo tiếng Việt 1