thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 551.5 LE-M
    Nhan đề: Đặc điểm khí tượng, thủy văn, động lực vùng biển quần đảo Trường Sa :
DDC 551.5
Tác giả CN Lê Đình Mầu
Nhan đề Đặc điểm khí tượng, thủy văn, động lực vùng biển quần đảo Trường Sa : Sách chuyên khảo / Lê Đình Mầu (Ch.b.), Võ Sĩ Tuấn, Hồ Văn Thệ...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 268tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khóa Khí tượng thủy văn
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Quần đảo Trường Sa
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004304
00000000nam#a2200000ui#4500
00130291
0022
0042330DEC3-FFCF-4D5F-AFC1-4AA537EF8B1F
005202204211058
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786049988677
039|a20220421105832|bhoangnh|y20220421093515|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a551.5|bLE-M
100 |aLê Đình Mầu
245 |aĐặc điểm khí tượng, thủy văn, động lực vùng biển quần đảo Trường Sa : |bSách chuyên khảo / |cLê Đình Mầu (Ch.b.), Võ Sĩ Tuấn, Hồ Văn Thệ...
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, |c2021
300 |a268tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
653 |aKhí tượng thủy văn
653 |aViệt Nam
653 |aQuần đảo Trường Sa
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004304
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004304thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004304 Kho Sách tham khảo 551.5 LE-M Sách tham khảo tiếng Việt 1