thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 341.4 BU-Q
    Nhan đề: Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc 1982 về Luật biển :
DDC 341.4
Tác giả CN Bùi Công Quế
Nhan đề Cơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc 1982 về Luật biển : Sách chuyên khảo / Bùi Công Quế (Ch.b.), Phùng Văn Phách, Đỗ Huy Cường...
Thông tin xuất bản H. : Khoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, 2021
Mô tả vật lý 308tr. : minh họa ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
Từ khóa Công uốc quốc tế
Từ khóa Luật biển
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004305
00000000nam#a2200000ui#4500
00130292
0022
0049BA61198-B370-4C00-A048-8F024D93A5F8
005202204211059
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786049988646
039|a20220421105915|bhoangnh|y20220421094027|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a341.4|bBU-Q
100 |aBùi Công Quế
245 |aCơ sở khoa học để xác định ranh giới ngoài thềm lục địa Việt Nam theo Công ước của Liên hợp quốc 1982 về Luật biển : |bSách chuyên khảo / |cBùi Công Quế (Ch.b.), Phùng Văn Phách, Đỗ Huy Cường...
260 |aH. : |bKhoa học tự nhiên và Công nghệ Việt Nam, |c2021
300 |a308tr. : |bminh họa ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam
653 |aCông uốc quốc tế
653 |aLuật biển
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004305
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004305thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần
1 102004305 Kho Sách tham khảo 341.4 BU-Q Sách tham khảo tiếng Việt 1