thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 515 ĐA-C
    Nhan đề: Độ đo và tích phân /

DDC 515
Tác giả CN Đậu Thế Cấp
Nhan đề Độ đo và tích phân / Đậu Thế Cấp
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục, 2009
Mô tả vật lý 163 tr. ; 21 cm.
Từ khóa Toán
Từ khóa Độ đo
Từ khóa Tích phân
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131334
0021
0047AC5D213-4F54-40C6-85F9-A2075540CCD9
005202209051030
008081223s2009 vm| vie
0091 0
020 |c17.500vnđ
039|a20220905103026|bquyenntl|y20220819091428|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a515|bĐA-C
100 |aĐậu Thế Cấp
245 |aĐộ đo và tích phân / |cĐậu Thế Cấp
250 |aTái bản lần thứ nhất
260 |aH. : |bGiáo dục, |c2009
300 |a163 tr. ; |c21 cm.
653 |aToán
653 |aĐộ đo
653 |aTích phân
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/độ đo và tích phânthumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào