thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 657 NG-C
    Nhan đề: Tài liệu học tập Kế toán tài chính 1 /

DDC 657
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên)
Tác giả TT Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên), Lý Thị Bích Châu, Đặng Ngọc Vàng, Nguyễn Thị Thu Nguyệt,...
Nhan đề Tài liệu học tập Kế toán tài chính 1 / Nguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên), Lý Thị Bích Châu, Đặng Ngọc Vàng, Nguyễn Thị Thu Nguyệt,...
Lần xuất bản Tái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung
Thông tin xuất bản TP. HCM : Kinh tế TP. HCM, 2020
Mô tả vật lý 356 tr. ; 27 cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Khoa Kế toán, Bộ môn Kế toán tài chính
Từ khóa Tài chính
Từ khóa Kế toán
Từ khóa Tài liệu học tập
Địa chỉ Thư Viện Đại học Tiền Giang
00000000nam#a2200000ui#4500
00131337
0021
0041390777B-8E4B-49D0-8595-F326EB823CC2
005202209051033
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |c198.000vnđ
039|a20220905103326|bquyenntl|y20220819100534|zquyenntl
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a657|bNG-C
100 |aNguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên)
110 |aNguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên), Lý Thị Bích Châu, Đặng Ngọc Vàng, Nguyễn Thị Thu Nguyệt,...
245 |aTài liệu học tập Kế toán tài chính 1 / |cNguyễn Thị Kim Cúc (Chủ biên), Lý Thị Bích Châu, Đặng Ngọc Vàng, Nguyễn Thị Thu Nguyệt,...
250 |aTái bản lần thứ nhất, có chỉnh sửa, bổ sung
260 |aTP. HCM : |bKinh tế TP. HCM, |c2020
300 |a356 tr. ; |c27 cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh, Khoa Kế toán, Bộ môn Kế toán tài chính
653 |aTài chính
653 |aKế toán
653 |aTài liệu học tập
852 |aThư Viện Đại học Tiền Giang
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/tlht kế toán tài chính 1thumbimage.jpg
890|a0|b0|c1|d6
Không tìm thấy biểu ghi nào