thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Phạm Bá Nhơn
Nhan đề Đôi bờ : Thơ / Phạm Bá Nhơn
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 243tr. : hình ảnh ; 21cm.
Từ khóa Thơ
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004750
00000000nam#a2200000ui#4500
00131345
0022
0045759FB0E-BD65-47E4-9136-7E03A42F72B6
005202208251426
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043332759
039|a20220825142629|bquyenntl|y20220823095902|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bPH-N
100 |aPhạm Bá Nhơn
245 |aĐôi bờ : |bThơ / |cPhạm Bá Nhơn
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2022
300 |a243tr. : |bhình ảnh ; |c21cm.
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004750
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004750thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004750 Kho Sách tham khảo 895.922 PH-N Sách tham khảo tiếng Việt 1