thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 959.7 LE-T
    Nhan đề: Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay :

DDC 959.7
Tác giả CN Lê Đức Thọ
Nhan đề Phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay : Sách tham khảo / Ch.b.: Lê Đức Thọ, Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Trung Hiếu...
Thông tin xuất bản Huế : Đại học Huế, 2021
Mô tả vật lý 144tr. ; 21cm.
Tóm tắt Những nghiên cứu về phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh; công tác Xây dựng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh cho cán bộ hiện nay
Từ khóa Hồ Chí Minh
Từ khóa Sách tham khảo
Từ khóa Phong cách lãnh đạo
Tác giả(bs) CN Bùi Văn Tuyển
Tác giả(bs) CN Cao Thị Tuyết Loan
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thuý Hằng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(2): 102004751-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00131350
0022
0044CFA3F5C-E73F-477B-9580-2E150C671E1A
005202209061503
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a978-604-337-121-5|c90000 VNĐ
039|a20220906150345|bhoangnh|y20220906090729|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a959.7|bLE-T
100 |aLê Đức Thọ
245 |aPhong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh và sự vận dụng hiện nay : |bSách tham khảo / |cCh.b.: Lê Đức Thọ, Bùi Văn Tuyển, Nguyễn Trung Hiếu...
260 |aHuế : |bĐại học Huế, |c2021
300 |a144tr. ; |c21cm.
520 |aNhững nghiên cứu về phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh; công tác Xây dựng phong cách lãnh đạo Hồ Chí Minh cho cán bộ hiện nay
653 |aHồ Chí Minh
653 |aSách tham khảo
653 |aPhong cách lãnh đạo
700 |aBùi Văn Tuyển|ech.b.
700 |aCao Thị Tuyết Loan|eb.s.
700 |aNguyễn Thị Thuý Hằng|eb.s.
700 |aNguyễn Trung Hiếu|ech.b.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(2): 102004751-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004752thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004751 Kho Sách tham khảo 959.7 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004752 Kho Sách tham khảo 959.7 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 2