thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398 NG-N
    Nhan đề: Phác thảo diện mạo văn hoá dân gian tỉnh Tiền Giang.

DDC 398
Tác giả CN Nguyễn Phúc Nghiệp
Nhan đề Phác thảo diện mạo văn hoá dân gian tỉnh Tiền Giang. T.1 / Nguyễn Phúc Nghiệp (ch.b.), Lê Công Lý, Lê Thị Son...
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, 2020
Mô tả vật lý 516tr. : ảnh, bảng ; 24cm.
Tóm tắt Giới thiệu sơ lược về tỉnh Tiền Giang. Phác thảo diện mạo văn hoá dân gian của tỉnh Tiền Giang qua các các nội dung: Ngữ văn dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, tri thức dân gian, tín ngưỡng dân gian, phong tục dân gian, trò chơi và đồ chơi dân gian. địa danh
Từ khóa Văn hoá dân gian
Từ khóa Tiền Giang
Tác giả(bs) CN Cao Thị Tuyết Loan
Tác giả(bs) CN Võ Văn Sơn
Tác giả(bs) CN Lê Thị Son
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004892
00000000nam#a2200000ui#4500
00131357
0022
004C43D85C8-24C9-4550-A71D-080BDA1DFD7F
005202209230908
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786049978210|c290000 VNĐ
039|a20220923090805|bhoangnh|y20220923084521|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398|bNG-N
100 |aNguyễn Phúc Nghiệp
245 |aPhác thảo diện mạo văn hoá dân gian tỉnh Tiền Giang. |nT.1 / |cNguyễn Phúc Nghiệp (ch.b.), Lê Công Lý, Lê Thị Son...
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Sư phạm Tp. Hồ Chí Minh, |c2020
300 |a516tr. : |bảnh, bảng ; |c24cm.
520 |aGiới thiệu sơ lược về tỉnh Tiền Giang. Phác thảo diện mạo văn hoá dân gian của tỉnh Tiền Giang qua các các nội dung: Ngữ văn dân gian, nghệ thuật tạo hình dân gian, tri thức dân gian, tín ngưỡng dân gian, phong tục dân gian, trò chơi và đồ chơi dân gian. địa danh
653 |aVăn hoá dân gian
653 |aTiền Giang
700 |aCao Thị Tuyết Loan
700 |aVõ Văn Sơn
700 |aLê Thị Son
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004892
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004892thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004892 Kho Sách tham khảo 398 NG-N Sách tham khảo tiếng Việt 1