thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 Lic
    Nhan đề: Lịch sử đảng bộ và đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Thới Sơn (1930-2020) /

DDC 324.2597075
Nhan đề Lịch sử đảng bộ và đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Thới Sơn (1930-2020) / Nguyễn Phúc Nghiệp, Võ Văn Sơn b.s.
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Cty CP In Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 347tr. ; 21cm.
Tóm tắt Khái quát về vùng đất, con người xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Thới Sơn lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Xã Thới Sơn
Tác giả(bs) CN Nguyễn Phúc Nghiệp b.s.
Tác giả(bs) CN Võ Văn Sơn b.s.
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004893
00000000nam#a2200000ui#4500
00131358
0022
00477E2F9EE-7CAC-4C3D-A7F1-368D4ED83EAC
005202209230906
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20220923090613|bhoangnh|y20220923085141|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bLic
245 |aLịch sử đảng bộ và đấu tranh cách mạng của nhân dân xã Thới Sơn (1930-2020) / |cNguyễn Phúc Nghiệp, Võ Văn Sơn b.s.
260 |aTiền Giang : |bCty CP In Tiền Giang, |c2022
300 |a347tr. ; |c21cm.
520 |aKhái quát về vùng đất, con người xã Thới Sơn (thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Thới Sơn lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aLịch sử
653 |aXã Thới Sơn
700 |aNguyễn Phúc Nghiệp b.s.
700 |aVõ Văn Sơn b.s.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004893
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004893thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004893 Kho Sách tham khảo 324.2597075 Lic Sách tham khảo tiếng Việt 1