thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 620.1 CA-V
    Nhan đề: Mechanics of materials /

DDC 620.1
Tác giả CN Vui Van Cao
Nhan đề Mechanics of materials / Vui Van Cao
Thông tin xuất bản Ho Chi Minh City : VNU-HCM Press, 2021
Mô tả vật lý 315 p. : ill ; 27cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Vietnam National University Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City University of Technology.
Từ khóa Giáo trình
Từ khóa Sức bền vật liệu
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(10): 101002061-70
00000000nam#a2200000ui#4500
00131466
0021
0040D83E820-BA06-4D5E-BFB1-9740E1C3C20F
005202211031459
008081223s2021 vm| vie
0091 0
020 |a9786047384396|c71000 VNĐ
039|a20221103145904|bquyenntl|y20221101100755|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a620.1|bCA-V
100 |aVui Van Cao
245 |aMechanics of materials / |cVui Van Cao
260 |aHo Chi Minh City : |bVNU-HCM Press, |c2021
300 |a315 p. : |bill ; |c27cm.
500 |aĐTTS ghi: Vietnam National University Ho Chi Minh City. Ho Chi Minh City University of Technology.
653 |aGiáo trình
653 |aSức bền vật liệu
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(10): 101002061-70
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002061thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002061 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 1
2 101002062 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 2
3 101002063 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 3
4 101002064 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 4
5 101002065 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 5
6 101002066 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 6
7 101002067 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 7
8 101002068 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 8
9 101002069 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 9
10 101002070 Kho Sách giáo trình 620.1 CA-V Sách giáo trình 10