thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 519.7 NG-C
    Nhan đề: Quy hoạch tuyến tính /

DDC 519.7
Tác giả CN Nguyễn Cảnh
Nhan đề Quy hoạch tuyến tính / Nguyễn Cảnh
Lần xuất bản Tái bản lần thứ 3
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2011
Mô tả vật lý 119tr. : hình vẽ, bảng ; 24cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
Tóm tắt Trình bày lí thuyết và những phương pháp cơ bản giải bài toán qui hoạch tuyến tính, ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải toán, phương pháp đơn hình, thuật toán, bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu, bài toán vận tải, thuật toán đa thức
Từ khóa Bài toán
Từ khóa Qui hoạch tuyến tính
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(10): 102004987-96
00000000nam#a2200000ui#4500
00131473
0022
0046E12D8C5-73A2-4781-B697-7F1D5C4018B2
005202211031512
008081223s2011 vm| vie
0091 0
020 |a9786047302994|c14000 VNĐ
039|a20221103151207|bquyenntl|y20221101153320|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a519.7|bNG-C
100 |aNguyễn Cảnh
245 |aQuy hoạch tuyến tính / |cNguyễn Cảnh
250 |aTái bản lần thứ 3
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2011
300 |a119tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c24cm.
500 |aĐTTS ghi: Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh. Trường đại học Bách khoa
520 |aTrình bày lí thuyết và những phương pháp cơ bản giải bài toán qui hoạch tuyến tính, ý nghĩa hình học và phương pháp đồ thị giải toán, phương pháp đơn hình, thuật toán, bài toán quy hoạch tuyến tính đối ngẫu, bài toán vận tải, thuật toán đa thức
653 |aBài toán
653 |aQui hoạch tuyến tính
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(10): 102004987-96
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004988thumbimage.jpg
890|a10|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004987 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102004988 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102004989 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102004990 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102004991 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102004992 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102004993 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102004994 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102004995 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102004996 Kho Sách tham khảo 519.7 NG-C Sách tham khảo tiếng Việt 10