thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 006.3 Job
    Nhan đề: Job? - Chuyên gia trí tuệ nhân tạo :

DDC 006.3
Nhan đề Job? - Chuyên gia trí tuệ nhân tạo : Truyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / Lời: Gil Moon Sub ; Tranh: Viện Nghiên cứu truyện tranh Đông Tây ; Hồng Hà dịch
Thông tin xuất bản H. : Kim Đồng, 2019
Mô tả vật lý 141tr. : tranh màu ; 21cm.
Tùng thư Lựa chọn cho tương lai
Từ khóa Trí tuệ nhân tạo
Từ khóa Chuyên gia
Từ khóa Nghề nghiệp
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004997
00000000nam#a2200000ui#4500
00131474
0022
004A263431E-011C-4F09-811D-5C414F55E5FD
005202211020826
008081223s2019 vm| vie
0091 0
020 |a9786042147262|c68000 VNĐ
039|y20221102082649|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a006.3|bJob
245 |aJob? - Chuyên gia trí tuệ nhân tạo : |bTruyện tranh : Dành cho lứa tuổi 10+ / |cLời: Gil Moon Sub ; Tranh: Viện Nghiên cứu truyện tranh Đông Tây ; Hồng Hà dịch
260 |aH. : |bKim Đồng, |c2019
300 |a141tr. : |btranh màu ; |c21cm.
490 |aLựa chọn cho tương lai
653 |aTrí tuệ nhân tạo
653 |aChuyên gia
653 |aNghề nghiệp
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004997
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004997 Kho Sách tham khảo 006.3 Job Sách tham khảo tiếng Việt 1