thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 158.1 GE-M
    Nhan đề: 7 Aha! Khơi sáng tinh thần và giải toả stress /

DDC 158.1
Tác giả CN George, Mike
Nhan đề 7 Aha! Khơi sáng tinh thần và giải toả stress / Mike George ; Thanh Tùng biên dịch
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2016
Mô tả vật lý 141tr. : tranh vẽ ; 21cm.
Phụ chú Tên sách tiếng Anh: The 7 Ahas!
Tóm tắt Đưa bạn tiếp cận 7 khoảnh khắc Aha để giải toả stress từ nội tâm, cuộc sống cũng như con đường hướng đến sự thông tuệ và sức mạnh tinh thần, giúp ta thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực nhất
Từ khóa Cuộc sống
Từ khóa Tâm lí học ứng dụng
Từ khóa Bí quyết thành công
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102004998
00000000nam#a2200000ui#4500
00131475
0022
0041DBCEFE2-8695-469C-9644-7C6CE92DF513
005202211031512
008081223s2016 vm| vie
0091 0
020 |a9786045853948|c40000 VNĐ
039|a20221103151239|bquyenntl|y20221102083246|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a158.1|bGE-M
100 |aGeorge, Mike
245 |a7 Aha! Khơi sáng tinh thần và giải toả stress / |cMike George ; Thanh Tùng biên dịch
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2016
300 |a141tr. : |btranh vẽ ; |c21cm.
500 |aTên sách tiếng Anh: The 7 Ahas!
520 |aĐưa bạn tiếp cận 7 khoảnh khắc Aha để giải toả stress từ nội tâm, cuộc sống cũng như con đường hướng đến sự thông tuệ và sức mạnh tinh thần, giúp ta thay đổi cuộc đời mình theo hướng tích cực nhất
653 |aCuộc sống
653 |aTâm lí học ứng dụng
653 |aBí quyết thành công
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102004998
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102004998thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102004998 Kho Sách tham khảo 158.1 GE-M Sách tham khảo tiếng Việt 1