thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 428 RA-K
    Nhan đề: Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn :

DDC 428
Tác giả CN Rajamanikam, K.
Nhan đề Tuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn : Dùng cho các kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia, các kỳ thi tuyển Cao đẳng - Đại học ngoại ngữ, TOEFL & các kỳ thi tiếng Anh chính thức khác = Collection of new examination essays & writings for high school, college & university / K. Rajamanikam, V. Navaratnam
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Nxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, 2002
Mô tả vật lý 303tr. ; 21cm.
Phụ chú Hướng dẫn các kỹ thuật để viết bài luận tiếng Anh và giới thiệu 191 bài luận tiếng Anh theo nhiều chủ đề
Từ khóa Tiếng Anh
Từ khóa Bài văn
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002106
00000000nam#a2200000ui#4500
00131476
0021
004B097ADBE-414D-4656-8FAC-8065A805DC85
005202211111358
008081223s2002 vm| vie
0091 0
020 |c44000 VNĐ
039|a20221111135808|bquyenntl|y20221102083712|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a428|bRA-K
100 |aRajamanikam, K.
245 |aTuyển tập các bài luận - viết trong các kỳ thi anh văn : |bDùng cho các kỳ thi Chứng chỉ Quốc gia, các kỳ thi tuyển Cao đẳng - Đại học ngoại ngữ, TOEFL & các kỳ thi tiếng Anh chính thức khác = Collection of new examination essays & writings for high school, college & university / |cK. Rajamanikam, V. Navaratnam
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bNxb. Trẻ ; Công ty Văn hoá Sáng tạo Trí Việt, |c2002
300 |a303tr. ; |c21cm.
500 |aHướng dẫn các kỹ thuật để viết bài luận tiếng Anh và giới thiệu 191 bài luận tiếng Anh theo nhiều chủ đề
653 |aTiếng Anh
653 |aBài văn
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002106
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002106thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002106 Kho Sách giáo trình 428 RA-K Sách giáo trình 1