thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 005.1 BU-H
    Nhan đề: Python cơ bản /

DDC 005.1
Tác giả CN Bùi Việt Hà
Nhan đề Python cơ bản / Bùi Việt Hà
Thông tin xuất bản H. : Đại học Quốc gia Hà Nội, 2020
Mô tả vật lý 253tr. : hình vẽ, bảng ; 27cm.
Tóm tắt Gồm các kiến thức cơ bản về Python; làm quen với môi trường tương tác Python; input và chuyển đổi dữ liệu; hàm số; đối tượng; kiểu dữ liệu list. Mảng một chiều; list của list. Mảng nhiều chiều; khái niệm module; xâu ký tự; đọc và ghi tệp...
Từ khóa Ngôn ngữ lập trình
Từ khóa Ngôn ngữ Python
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002109
00000000nam#a2200000ui#4500
00131478
0021
0040043C060-04C7-4043-8F4F-DC3A6A699B6B
005202211031504
008081223s2020 vm| vie
0091 0
020 |a9786043009736|c125000 VNĐ
039|a20221103150444|bquyenntl|y20221102084415|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a005.1|bBU-H
100 |aBùi Việt Hà
245 |aPython cơ bản / |cBùi Việt Hà
260 |aH. : |bĐại học Quốc gia Hà Nội, |c2020
300 |a253tr. : |bhình vẽ, bảng ; |c27cm.
520 |aGồm các kiến thức cơ bản về Python; làm quen với môi trường tương tác Python; input và chuyển đổi dữ liệu; hàm số; đối tượng; kiểu dữ liệu list. Mảng một chiều; list của list. Mảng nhiều chiều; khái niệm module; xâu ký tự; đọc và ghi tệp...
653 |aNgôn ngữ lập trình
653 |aNgôn ngữ Python
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002109
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002109thumbimage.jpg
890|a1|b1|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002109 Kho Sách giáo trình 005.1 BU-H Sách giáo trình 1 Hạn trả:14-11-2022