thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 370 LU-Đ
    Nhan đề: Cải cách giáo dục ở các nước phát triển :

DDC 370
Tác giả CN Lữ Đạt
Nhan đề Cải cách giáo dục ở các nước phát triển : Cải cách giáo dục ở Anh / Ch.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Trần Hữu Nùng dịch
Thông tin xuất bản H. : Giáo dục Việt Nam, 2010
Mô tả vật lý 533tr. : bảng ; 24cm.
Tóm tắt Cơ sở lý luận và thực tiễn của công cuộc cải cách nền giáo dục ở Anh: phân tích tình hình giáo dục hiện nay ở Anh. Đưa ra các hành động, chương trình, thi cử, kỷ luật, chất lượng dạy học, giáo dục dân tộc ít người,... và triển vọng phát triển trong tương lai của nền giáo dục Anh
Từ khóa Giáo dục
Từ khóa Anh
Từ khóa Cải cách
Tác giả(bs) CN Chu Hải Yến
Tác giả(bs) CN Chu Mãn Sinh
Tác giả(bs) CN Lưu Lập Đức
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005000
00000000nam#a2200000ui#4500
00131480
0022
0043D19263D-2F2E-49A1-BB60-78749F2730EB
005202211020851
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |c280000 VNĐ
039|y20221102085157|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a370|bLU-Đ
100 |aLữ Đạt
245 |aCải cách giáo dục ở các nước phát triển : |bCải cách giáo dục ở Anh / |cCh.b.: Lữ Đạt, Chu Mãn Sinh, Lưu Lập Đức, Chu Hải Yến ; Trần Hữu Nùng dịch
260 |aH. : |bGiáo dục Việt Nam, |c2010
300 |a533tr. : |bbảng ; |c24cm.
520 |aCơ sở lý luận và thực tiễn của công cuộc cải cách nền giáo dục ở Anh: phân tích tình hình giáo dục hiện nay ở Anh. Đưa ra các hành động, chương trình, thi cử, kỷ luật, chất lượng dạy học, giáo dục dân tộc ít người,... và triển vọng phát triển trong tương lai của nền giáo dục Anh
653 |aGiáo dục
653 |aAnh
653 |aCải cách
700 |aChu Hải Yến|ePhó Ch.b.
700 |aChu Mãn Sinh|eCh.b.
700 |aLưu Lập Đức|ePhó Ch.b.
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005000
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005000 Kho Sách tham khảo 370 LU-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1