thông tin biểu ghi
  • Giáo trình
  • Ký hiệu PL/XG: 658.4 OnS
    Nhan đề: On Strategy :

DDC 658.4
Nhan đề On Strategy : HBR's 10 must reads onStrategy / Michael E. Porter, James C. Collins, Jery I. Prras...
Thông tin xuất bản Boston, Mass. : Harvard Business Review Press ; London : McGraw-Hill [distributor], 2010
Mô tả vật lý v, 266 p. ; 21cm.
Tùng thư HBR's 10 must reads
Từ khóa Strategy
Địa chỉ 100Kho Sách giáo trình(1): 101002112
00000000nam#a2200000ui#4500
00131483
0021
004AF683C39-5E8D-4868-A185-F4CEE4F0778D
005202211111402
008081223s2010 vm| vie
0091 0
020 |a9781422157985
039|a20221111140234|bquyenntl|c20221111140040|dquyenntl|y20221102091353|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |aen
044 |aenk
082 |a658.4|bOnS
245 |aOn Strategy : |bHBR's 10 must reads onStrategy / |cMichael E. Porter, James C. Collins, Jery I. Prras...
260 |aBoston, Mass. : |bHarvard Business Review Press ; London : McGraw-Hill [distributor], |c2010
300 |av, 266 p. ; |c21cm.
490 |aHBR's 10 must reads
653 |aStrategy
852|a100|bKho Sách giáo trình|j(1): 101002112
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachgiaotrinh/101002112thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 101002112 Kho Sách giáo trình 658.4 OnS Sách giáo trình 1