thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 895.922 ĐA-L
    Nhan đề: Giảng văn Truyện Kiều :

DDC 895.922
Tác giả CN Đặng Thanh Lê
Nhan đề Giảng văn Truyện Kiều : Bình giảng / Đặng Thanh Lê
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 285tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Bình giảng
Từ khóa Truyện Kiều
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005155
00000000nam#a2200000ui#4500
00131658
0022
00491453823-306F-4601-85F8-2D648B7C6DBF
005202303031451
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043835601
039|a20230303145156|bquyenntl|y20230302134418|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bĐA-L
100 |aĐặng Thanh Lê
245 |aGiảng văn Truyện Kiều : |bBình giảng / |cĐặng Thanh Lê
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2022
300 |a285tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
653 |aVăn học hiện đại
653 |aBình giảng
653 |aTruyện Kiều
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005155
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005155thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005155 Kho Sách tham khảo 895.922 ĐA-L Sách tham khảo tiếng Việt 1