thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 398.2 TR-B
    Nhan đề: Tranh chấp bộ chiêng giữa Bon Tiăng và Sơm, Sơ Con Phan.

DDC 398.2
Tác giả CN Trương Bi
Nhan đề Tranh chấp bộ chiêng giữa Bon Tiăng và Sơm, Sơ Con Phan. Q.2 : Ot ndrong M'nông / Trương Bi, Vũ Dũng
Thông tin xuất bản H. : Nxb. Hội nhà văn, 2022
Mô tả vật lý 423tr. ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
Từ khóa Dân tộc M'nông
Từ khóa Văn học dân gian
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005156
00000000nam#a2200000ui#4500
00131659
0022
00439CD1FE5-A983-4D8C-86F7-C3095583CC6E
005202303031452
008081223s2022 vm| vie
0091 0
020 |a9786043836929
039|a20230303145223|bquyenntl|y20230302134709|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a398.2|bTR-B
100 |aTrương Bi
245 |aTranh chấp bộ chiêng giữa Bon Tiăng và Sơm, Sơ Con Phan. |nQ.2 : |bOt ndrong M'nông / |cTrương Bi, Vũ Dũng
260 |aH. : |bNxb. Hội nhà văn, |c2022
300 |a423tr. ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Liên hiệp các Hội văn học nghệ thuật Việt Nam
653 |aDân tộc M'nông
653 |aVăn học dân gian
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005156
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005156thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005156 Kho Sách tham khảo 398.2 TR-B Sách tham khảo tiếng Việt 1