thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 301 CO-A
    Nhan đề: Phương pháp luận dân dã /

DDC 301
Tác giả CN Coulon, Alain
Nhan đề Phương pháp luận dân dã / Alain Coulon ; Lê Minh Tiến dịch
Thông tin xuất bản H. : Tri thức, 2018
Mô tả vật lý 206tr. ; 21cm.
Tóm tắt Giới thiệu lịch sử của phong trào Phương pháp luận dân dã; những khái niệm then chốt của Phương pháp luận dân dã; xã hội học bình dân và xã hội học chuyên nghiệp; vấn đề phương pháp luận dân dã...
Từ khóa Xã hội học
Từ khóa Phương pháp luận dân dã
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005164
00000000nam#a2200000ui#4500
00131664
0022
0042156A1E5-D37F-4206-A21F-9C9CBE84BAA1
005202303031454
008081223s2018 vm| vie
0091 0
020 |a9786049437014
039|a20230303145424|bquyenntl|y20230302154842|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a301|bCO-A
100 |aCoulon, Alain
245 |aPhương pháp luận dân dã / |cAlain Coulon ; Lê Minh Tiến dịch
260 |aH. : |bTri thức, |c2018
300 |a206tr. ; |c21cm.
520 |aGiới thiệu lịch sử của phong trào Phương pháp luận dân dã; những khái niệm then chốt của Phương pháp luận dân dã; xã hội học bình dân và xã hội học chuyên nghiệp; vấn đề phương pháp luận dân dã...
653 |aXã hội học
653 |aPhương pháp luận dân dã
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005164
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005164thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005164 Kho Sách tham khảo 301 CO-A Sách tham khảo tiếng Việt 1