thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 300 NG-N
    Nhan đề: Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội :

DDC 300
Tác giả CN Nguyễn Xuân Nghĩa
Nhan đề Nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội : Một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp / Nguyễn Xuân Nghĩa
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2013
Mô tả vật lý 191tr. : minh họa ; 21cm.
Tóm tắt Tập hợp các bài viết về phương pháp nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội; vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội; một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính...
Từ khóa Khoa học xã hội
Từ khóa Nghiên cứu
Từ khóa Phương pháp định tính
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005165
00000000nam#a2200000ui#4500
00131665
0022
00422AF1E53-9EB5-4965-AFBF-0B8B1111C94D
005202303031454
008081223s2013 vm| vie
0091 0
020 |c35000 VNĐ
039|a20230303145451|bquyenntl|y20230302155230|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a300|bNG-N
100 |aNguyễn Xuân Nghĩa
245 |aNghiên cứu định tính trong khoa học xã hội : |bMột số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và phương pháp / |cNguyễn Xuân Nghĩa
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2013
300 |a191tr. : |bminh họa ; |c21cm.
520 |aTập hợp các bài viết về phương pháp nghiên cứu định tính trong khoa học xã hội: mối quan hệ giữa nhận thức luận, quan điểm lý thuyết, phương pháp luận và phương pháp trong nghiên cứu xã hội; vài suy nghĩ về khuynh hướng và những giả định trong các loại hình nghiên cứu xã hội; một số vấn đề nhận thức luận, phương pháp luận và đóng góp của nghiên cứu định tính...
653 |aKhoa học xã hội
653 |aNghiên cứu
653 |aPhương pháp định tính
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005165
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005165thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005165 Kho Sách tham khảo 300 NG-N Sách tham khảo tiếng Việt 1