thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 547 LE-T
    Nhan đề: Bài tập hóa học hữu cơ :

DDC 547
Tác giả CN Lê Ngọc Thạch
Nhan đề Bài tập hóa học hữu cơ : Các nhóm chức chính / Lê Ngọc Thạch
Lần xuất bản Ấn bản lần thứ 2
Thông tin xuất bản Tp. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, 2023
Mô tả vật lý 1386tr. : minh họa ; 30cm.
Từ khóa Bài tập
Từ khóa Hóa học hữu cơ
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005311
00000000nam#a2200000ui#4500
00132134
0022
004F31A5345-EB8F-44C1-983A-EC6A8B7B1008
005202310240851
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786047397310|c280000 VNĐ
039|a20231024085140|bquyenntl|c20231018084145|dquyenntl|y20231016142905|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a547|bLE-T
100 |aLê Ngọc Thạch
245 |aBài tập hóa học hữu cơ : |bCác nhóm chức chính / |cLê Ngọc Thạch
250 |aẤn bản lần thứ 2
260 |aTp. Hồ Chí Minh : |bĐại học Quốc gia Tp. Hồ Chí Minh, |c2023
300 |a1386tr. : |bminh họa ; |c30cm.
653 |aBài tập
653 |aHóa học hữu cơ
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005311
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005311thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005311 Kho Sách tham khảo 547 LE-T Sách tham khảo tiếng Việt 1