thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 001 NH-Đ
    Nhan đề: Người gieo hạt đầy khát vọng :

DDC 001
Tác giả CN Nhuận Đức
Nhan đề Người gieo hạt đầy khát vọng : Cuốn sách để đời dùng để thay đổi mọi cuộc đời / Nhuận Đức
Thông tin xuất bản H. : Thế giới, 2023
Mô tả vật lý 84tr. : minh họa ; 19cm.
Tóm tắt Tổng hợp, chia sẻ kiến thức của nhân loại, của các bậc vĩ nhân để lại và những trải nghiệm của tác giả về các quy luật của vũ trụ; quy luật phát triển tâm thức của con người; ý thức - tiền thức - siêu thức; đưa thông tin vào tiềm thức; kiến thức và hình ảnh về bộ não; tản mạn về ăn chay; phương pháp định thư giãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...
Từ khóa Tri thức
Từ khóa Cuộc sống
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(12): 102005322-33
00000000nam#a2200000ui#4500
00132136
0022
0043F89E3AF-B998-4791-8FB3-CD0D133F6BDB
005202310240852
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043928921
039|a20231024085249|bquyenntl|c20231018084309|dquyenntl|y20231016144528|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a001|bNH-Đ
100 |aNhuận Đức
245 |aNgười gieo hạt đầy khát vọng : |bCuốn sách để đời dùng để thay đổi mọi cuộc đời / |cNhuận Đức
260 |aH. : |bThế giới, |c2023
300 |a84tr. : |bminh họa ; |c19cm.
520 |aTổng hợp, chia sẻ kiến thức của nhân loại, của các bậc vĩ nhân để lại và những trải nghiệm của tác giả về các quy luật của vũ trụ; quy luật phát triển tâm thức của con người; ý thức - tiền thức - siêu thức; đưa thông tin vào tiềm thức; kiến thức và hình ảnh về bộ não; tản mạn về ăn chay; phương pháp định thư giãn của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni...
653 |aTri thức
653 |aCuộc sống
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(12): 102005322-33
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005333thumbimage.jpg
890|a12|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005322 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 1
2 102005323 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 2
3 102005324 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 3
4 102005325 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 4
5 102005326 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 5
6 102005327 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 6
7 102005328 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 7
8 102005329 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 8
9 102005330 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 9
10 102005331 Kho Sách tham khảo 001 NH-Đ Sách tham khảo tiếng Việt 10