thông tin biểu ghi

DDC 895.922
Tác giả CN Nguyễn Thanh Hải
Nhan đề Muôn hồi nắng cũ : Thơ / Nguyễn Thanh Hải
Thông tin xuất bản H. : Hội nhà văn, 2023
Mô tả vật lý 121tr. ; 21cm.
Từ khóa Thơ
Từ khóa Văn học hiện đại
Từ khóa Việt Nam
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005336
00000000nam#a2200000ui#4500
00132139
0022
004D4110C42-E6D7-4F9B-9CFF-D07A422D5EDC
005202310240854
008081223s2023 vm| vie
0091 0
020 |a9786043916362|c99000 VNĐ
039|a20231024085441|bquyenntl|c20231018084510|dquyenntl|y20231016150208|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a895.922|bNG-H
100 |aNguyễn Thanh Hải
245 |aMuôn hồi nắng cũ : |bThơ / |cNguyễn Thanh Hải
260 |aH. : |bHội nhà văn, |c2023
300 |a121tr. ; |c21cm.
653 |aThơ
653 |aVăn học hiện đại
653 |aViệt Nam
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005336
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005336thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005336 Kho Sách tham khảo 895.922 NG-H Sách tham khảo tiếng Việt 1