thông tin biểu ghi
  • Sách tham khảo
  • Ký hiệu PL/XG: 324.2597075 VO-S
    Nhan đề: Lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ (1975-2020) /

DDC 324.2597075
Tác giả CN Võ Văn Sơn
Nhan đề Lịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ (1975-2020) / Võ Văn Sơn
Thông tin xuất bản Tiền Giang : CTy CP In Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 251tr. : hình ảnh ; 21cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phước. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Mỹ
Tóm tắt Khái quát về vùng đất, con người xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới (1975-2020)
Từ khóa Đảng Cộng sản Việt Nam
Từ khóa Lịch sử
Từ khóa Xã Phú Mỹ
Địa chỉ 100Kho Sách tham khảo(1): 102005338
00000000nam#a2200000ui#4500
00132141
0022
004A7E82171-344A-4F46-9E59-DEF615D30E18
005202310240855
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231024085547|bquyenntl|c20231018084622|dquyenntl|y20231016151152|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a324.2597075|bVO-S
100 |aVõ Văn Sơn
245 |aLịch sử Đảng bộ xã Phú Mỹ (1975-2020) / |cVõ Văn Sơn
260 |aTiền Giang : |bCTy CP In Tiền Giang, |c2023
300 |a251tr. : |bhình ảnh ; |c21cm.
500 |aĐTTS ghi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Tân Phước. Ban Chấp hành Đảng bộ xã Phú Mỹ
520 |aKhái quát về vùng đất, con người xã Phú Mỹ (huyện Tân Phước, tỉnh Tiền Giang); quá trình Đảng bộ xã Phú Mỹ lãnh đạo nhân dân xây dựng quê hương trong những năm đầu đầy khó khăn, thách thức và phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn mới (1975-2020)
653 |aĐảng Cộng sản Việt Nam
653 |aLịch sử
653 |aXã Phú Mỹ
852|a100|bKho Sách tham khảo|j(1): 102005338
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/sachthamkhao/102005338thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 102005338 Kho Sách tham khảo 324.2597075 VO-S Sách tham khảo tiếng Việt 1