thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 353.5 Con
    Nhan đề: Công tác đăng kí khai tử tại UBND phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang :

DDC 353.5
Nhan đề Công tác đăng kí khai tử tại UBND phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Châu Ngân, Hoàng Tường Vy...
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 33tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Gò Công
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Quản lý hành chính
Tác giả(bs) CN Mai Thị Lan Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Châu Ngân
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Dung
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(2): 103000780-1
00000000nam#a2200000ui#4500
00132143
0024
00465CA8346-713B-489A-9FA2-CB93533ECF86
005202310240858
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024085850|bquyenntl|c20231023083454|dhoangnh|y20231023083312|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a353.5|bCon
245 |aCông tác đăng kí khai tử tại UBND phường 3, thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Kim Dung, Nguyễn Châu Ngân, Hoàng Tường Vy...
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a33tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aGò Công
653 |aTiền Giang
653 |aQuản lý hành chính
700 |aMai Thị Lan Phương|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Châu Ngân|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Thị Kim Dung|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(2): 103000780-1
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000781thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000780 Kho Luận Án – Luận Văn 353.5 Con Khóa Luận 1
2 103000781 Kho Luận Án – Luận Văn 353.5 Con Khóa Luận 2