thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 347 Thu
    Nhan đề: Thụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Tỉnh Tiền Giang /

DDC 347
Tác giả CN Nguyễn Minh Thống
Nhan đề Thụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Tỉnh Tiền Giang / Chuyên đề tốt nghiệp Nguyễn Minh Thống, Võ Văn Thái, Cao Hoàng Bảo Châu, ...., GVHD: Nguyễn Thị Khuyến :
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 43tr. : minh họa ; cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Dân sự
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Tòa án
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khuyến
Tác giả(bs) CN Cao Hoàng Bảo Châu
Tác giả(bs) CN Võ Văn Thái
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000783
00000000nam#a2200000ui#4500
00132144
0024
0045241964D-1A69-4FA4-AC7D-2CB210A30565
005202310240901
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231024090132|bquyenntl|c20231023085827|dhoangnh|y20231023085638|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a347|bThu
100 |aNguyễn Minh Thống
245 |aThụ lý vụ án dân sự theo trình tự sơ thẩm tại Tòa án nhân dân Tỉnh Tiền Giang / |cNguyễn Minh Thống, Võ Văn Thái, Cao Hoàng Bảo Châu, ...., GVHD: Nguyễn Thị Khuyến : |bChuyên đề tốt nghiệp
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a43tr. : |bminh họa ; |ccm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aDân sự
653 |aTiền Giang
653 |aTòa án
700 |aNguyễn Thị Khuyến|eNgười hướng dẫn
700 |aCao Hoàng Bảo Châu|eĐồng tác giả
700 |aVõ Văn Thái|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000783
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000783thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000783 Kho Luận Án – Luận Văn 347 Thu Luận Văn- Luận Án 1