thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 364 LE-T
    Nhan đề: Phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang :

DDC 364
Tác giả CN Lê Thị Anh Thư
Nhan đề Phòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang : Khóa luận tốt nghiệp / Lê Thị Anh Thư ; GVHD: Nguyễn Thị Thùy Trang
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 62tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Phòng ngừa
Từ khóa Tội phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Trang
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000782
00000000nam#a2200000ui#4500
00132145
0024
004483446DF-0506-43B5-88B7-271C592F6FC2
005202310240900
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231024090002|bquyenntl|y20231023085826|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364|bLE-T
100 |aLê Thị Anh Thư
245 |aPhòng ngừa tội phạm hiếp dâm người dưới 16 tuổi trên địa bàn tỉnh Tiền Giang : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cLê Thị Anh Thư ; GVHD: Nguyễn Thị Thùy Trang
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a62tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aPhòng ngừa
653 |aTội phạm
700 |aNguyễn Thị Thùy Trang|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000782
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000782thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000782 Kho Luận Án – Luận Văn 364 LE-T Khóa Luận 1