thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 364 Pho
    Nhan đề: Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành :

DDC 364
Nhan đề Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành : Chuyên đề tốt nghiệp / Võ Thanh Nhân, Lê Thị Bảo Trân, Lê Nguyễn Hoàng Dũng...
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 42tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Phòng ngừa
Từ khóa Tội phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Trang
Tác giả(bs) CN Võ Thanh Nhân
Tác giả(bs) CN Lê Thị Bảo Trân
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000785
00000000nam#a2200000ui#4500
00132147
0024
004EB6580C7-A4AF-4283-92D4-3D296C55581C
005202310240902
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090236|bquyenntl|y20231023090843|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364|bPho
245 |aPhòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn huyện Châu Thành : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cVõ Thanh Nhân, Lê Thị Bảo Trân, Lê Nguyễn Hoàng Dũng...
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a42tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aPhòng ngừa
653 |aTội phạm
700 |aNguyễn Thị Thùy Trang|eNgười hướng dẫn
700 |aVõ Thanh Nhân|eTác giả
700 |aLê Thị Bảo Trân|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000785
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000785thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000785 Kho Luận Án – Luận Văn 364 Pho Khóa Luận 1