thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 364 Pho
    Nhan đề: Phòng ngừa tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang :

DDC 364
Tác giả CN Nguyễn Thị Kim Giang
Nhan đề Phòng ngừa tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Thị Kim Giang, Hồ Thị Thanh Trúc, Huỳnh Thị Phương Lan..., GVHD: Nguyễn Thị Thùy Trang
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 43tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Phòng ngừa
Từ khóa Tội phạm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thùy Trang
Tác giả(bs) CN Hồ Thị Thanh Trúc
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Phương Lan
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000786
00000000nam#a2200000ui#4500
00132148
0024
0049CB377A8-3A0F-4AEC-8D8D-49CBBA6623F3
005202310240903
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090304|bquyenntl|c20231023091531|dhoangnh|y20231023091509|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364|bPho
100 |aNguyễn Thị Kim Giang
245 |aPhòng ngừa tội phạm tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn Huyện Châu Thành Tỉnh Tiền Giang : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Kim Giang, Hồ Thị Thanh Trúc, Huỳnh Thị Phương Lan..., GVHD: Nguyễn Thị Thùy Trang
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a43tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aPhòng ngừa
653 |aTội phạm
700 |aNguyễn Thị Thùy Trang|eNgười hướng dẫn
700 |aHồ Thị Thanh Trúc|eĐồng tác gải
700 |aHuỳnh Thị Phương Lan|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000786
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000786thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000786 Kho Luận Án – Luận Văn 364 Pho Khóa Luận 1