thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Pha
    Nhan đề: Pháp luật về ly hôn, thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết vụ việc ly hôn tại Tòa án nhân dân Huyện Cai Lậy :

DDC 346
Tác giả CN Huỳnh Tấn Tài
Nhan đề Pháp luật về ly hôn, thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết vụ việc ly hôn tại Tòa án nhân dân Huyện Cai Lậy : Chuyên đề tốt nghiệp / Huỳnh Tấn Tài, Phạm Thị Quỳnh Như, Nguyễn Tấn Đạt, ..., GVHD: Nguyễn Thị Băng Tuyền
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 31tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Ly hôn
Từ khóa Cai Lậy
Từ khóa Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Tấn Đạt
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Băng Tuyền
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Quỳnh Như
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000787
00000000nam#a2200000ui#4500
00132149
0024
004CECD0CC2-B1E9-456D-8B9E-D8A8B4FFE115
005202310240903
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090327|bquyenntl|y20231023092340|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bPha
100 |aHuỳnh Tấn Tài
245 |aPháp luật về ly hôn, thực tiễn và giải pháp nâng cao hiệu quả giải quyết vụ việc ly hôn tại Tòa án nhân dân Huyện Cai Lậy : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cHuỳnh Tấn Tài, Phạm Thị Quỳnh Như, Nguyễn Tấn Đạt, ..., GVHD: Nguyễn Thị Băng Tuyền
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a31tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aLy hôn
653 |aCai Lậy
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Tấn Đạt|eĐồng tác giả
700 |aNguyễn Thị Băng Tuyền|eNgười hướng dẫn
700 |aPhạm Thị Quỳnh Như|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000787
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000787thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000787 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Pha Khóa Luận 1