thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 NG-N
    Nhan đề: Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân trong nước tại Văn phòng Công chứng Vĩnh Kim :

DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Hồ Kim Ngân
Nhan đề Công chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân trong nước tại Văn phòng Công chứng Vĩnh Kim : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Hồ Kim Ngân; GVHD: Mai Thị Lan Phương
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 63tr. : minh hoạ ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Vĩnh Kim
Từ khóa Công chứng
Từ khóa Quyền sử dụng đất
Tác giả(bs) CN Mai Thị Lan Phương
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000788
00000000nam#a2200000ui#4500
00132150
0024
004F1D9286D-39CB-400E-B2E8-22106F3E9400
005202310240903
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090359|bquyenntl|y20231023093322|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bNG-N
100 |aNguyễn Hồ Kim Ngân
245 |aCông chứng hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất trồng cây lâu năm của hộ gia đình, cá nhân trong nước tại Văn phòng Công chứng Vĩnh Kim : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cNguyễn Hồ Kim Ngân; GVHD: Mai Thị Lan Phương
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a63tr. : |bminh hoạ ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aVĩnh Kim
653 |aCông chứng
653 |aQuyền sử dụng đất
700 |a Mai Thị Lan Phương|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000788
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000788thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000788 Kho Luận Án – Luận Văn 346 NG-N Khóa Luận 1