thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 364 Pho
    Nhan đề: Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho :

DDC 364
Nhan đề Phòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho : Chuyên đề tốt nghiệp / Trần Duy Khải, Bùi Vĩnh Thành, Bùi Thị Nguyệt Quế...
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 38tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Phòng ngừa
Từ khóa Tội phạm
Tác giả(bs) CN Bùi Thị Nguyệt Quế
Tác giả(bs) CN Bùi Vĩnh Thành
Tác giả(bs) CN Trần Duy Khải
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000789
00000000nam#a2200000ui#4500
00132151
0024
0049792E6F0-0FD3-4BF9-BE2D-069C48B23219
005202310240904
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090437|bquyenntl|y20231023094342|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a364|bPho
245 |aPhòng ngừa tội phạm trộm cắp tài sản trên địa bàn thành phố Mỹ Tho : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cTrần Duy Khải, Bùi Vĩnh Thành, Bùi Thị Nguyệt Quế...
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a38tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aPhòng ngừa
653 |aTội phạm
700 |aBùi Thị Nguyệt Quế|eTác giả
700 |aBùi Vĩnh Thành|eTác giả
700 |aTrần Duy Khải|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000789
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000789thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000789 Kho Luận Án – Luận Văn 364 Pho Khóa Luận 1