thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Thu
    Nhan đề: Thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang :

DDC 346
Tác giả CN Phạm Nguyễn Kim Ngân
Nhan đề Thủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang : Chuyên đề tốt nghiệp / Phạm Nguyễn Kim Ngân, Phạm Thị Kim Xoàn, Huỳnh Thị Kim Thúy, ..., GVHD: Trần Thị Bé Năm
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 44tr. : minh họa ; 44cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Đăng ký kết hôn
Từ khóa Thủ tục
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bé Năm
Tác giả(bs) CN Huỳnh Thị Kim Thúy
Tác giả(bs) CN Phạm Thị Kim Xoàn
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000790
00000000nam#a2200000ui#4500
00132152
0024
004EAED3F85-5438-40EB-B431-B9E0B51DE1C2
005202310240905
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090518|bquyenntl|y20231023094518|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bThu
100 |aPhạm Nguyễn Kim Ngân
245 |aThủ tục đăng ký kết hôn tại Ủy ban nhân dân Xã Tân Mỹ Chánh, Thành Phố Mỹ Tho, Tỉnh Tiền Giang : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cPhạm Nguyễn Kim Ngân, Phạm Thị Kim Xoàn, Huỳnh Thị Kim Thúy, ..., GVHD: Trần Thị Bé Năm
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a44tr. : |bminh họa ; |c44cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aĐăng ký kết hôn
653 |aThủ tục
700 |aTrần Thị Bé Năm|eNgười hướng dẫn
700 |aHuỳnh Thị Kim Thúy|eĐồng tác giả
700 |aPhạm Thị Kim Xoàn|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000790
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000790thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000790 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Thu Khóa Luận 1