thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Thu
    Nhan đề: Thủ tục hòa giải vụ việc ly hôn tại Tóa án nhân dân Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre :

DDC 346
Tác giả CN Đinh Quỳnh Dao
Nhan đề Thủ tục hòa giải vụ việc ly hôn tại Tóa án nhân dân Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre : Chuyên đề tốt nghiệp / Đinh Quỳnh Dao, Phạm Hồng Thắm, Hồ Ngọc Hân,..., GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Bến Tre
Từ khóa Ly hôn
Từ khóa Thủ tục
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khuyến
Tác giả(bs) CN Hồ Ngọc Hân
Tác giả(bs) CN Phạm Hồng Thắm
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000792
00000000nam#a2200000ui#4500
00132154
0024
00458DA5380-4913-4E9E-91EC-AF52FAA41D56
005202310240906
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090656|bquyenntl|y20231023095346|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bThu
100 |aĐinh Quỳnh Dao
245 |aThủ tục hòa giải vụ việc ly hôn tại Tóa án nhân dân Huyện Mỏ Cày Bắc Tỉnh Bến Tre : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cĐinh Quỳnh Dao, Phạm Hồng Thắm, Hồ Ngọc Hân,..., GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |atr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aBến Tre
653 |aLy hôn
653 |aThủ tục
700 |aNguyễn Thị Khuyến|eNgười hướng dẫn
700 |aHồ Ngọc Hân|eĐồng tác giả
700 |aPhạm Hồng Thắm|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000792
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000792thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000792 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Thu Khóa Luận 1