thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 353.5 Thu
    Nhan đề: Thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 :

DDC 353.5
Nhan đề Thủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 : Chuyên đề tốt nghiệp / Đào Thị Cẩm Tiên, Phan Thị Tiên Nhi, Nguyễn Thanh Hải....
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 36tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Quản lý hành chính
Từ khóa Châu Thành
Tác giả(bs) CN Trần Thị Bé Năm
Tác giả(bs) CN Đào Thị Cẩm Tiên
Tác giả(bs) CN Phan Thị Tiên Nhi
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000793
00000000nam#a2200000ui#4500
00132155
0024
004C810893F-8F98-4CB9-9877-71F73F85DE93
005202310240907
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090731|bquyenntl|c20231023095647|dhoangnh|y20231023095613|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a353.5|bThu
245 |aThủ tục đăng ký khai sinh tại Ủy ban nhân dân xã Thân Cửu Nghĩa, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang giai đoạn từ năm 2019 đến năm 2021 : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cĐào Thị Cẩm Tiên, Phan Thị Tiên Nhi, Nguyễn Thanh Hải....
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a36tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aQuản lý hành chính
653 |aChâu Thành
700 |aTrần Thị Bé Năm|eNgười hướng dẫn
700 |aĐào Thị Cẩm Tiên|eTác giả
700 |aPhan Thị Tiên Nhi|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000793
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000793thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000793 Kho Luận Án – Luận Văn 353.5 Thu Khóa Luận 1