thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 347 Thu
    Nhan đề: Thực trạng công tác thi hành án dân sự tại Thành phố Bến Tre :

DDC 347
Tác giả CN Trương Quốc Lâm
Nhan đề Thực trạng công tác thi hành án dân sự tại Thành phố Bến Tre : Chuyên đề tốt nghiệp / Trương Quốc Lâm, Trương Thị Trúc Thi, Ngô Nguyễn Huỳnh Như, ...; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 35tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Bến Tre
Từ khóa Thi hành án
Từ khóa Dân sự
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Khuyến
Tác giả(bs) CN Ngô Nguyễn Huỳnh Như
Tác giả(bs) CN Trương Thị Trúc Thi
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000794
00000000nam#a2200000ui#4500
00132156
0024
0042CB1EC69-5030-499E-BA8E-AD499876466D
005202310240908
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090829|bquyenntl|y20231023100038|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a347|bThu
100 |aTrương Quốc Lâm
245 |aThực trạng công tác thi hành án dân sự tại Thành phố Bến Tre : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cTrương Quốc Lâm, Trương Thị Trúc Thi, Ngô Nguyễn Huỳnh Như, ...; GVHD: Nguyễn Thị Khuyến
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a35tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aBến Tre
653 |aThi hành án
653 |aDân sự
700 |aNguyễn Thị Khuyến|eNgười hướng dẫn
700 |aNgô Nguyễn Huỳnh Như|eĐồng tác giả
700 |aTrương Thị Trúc Thi|eĐồng tác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000794
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000794thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000794 Kho Luận Án – Luận Văn 347 Thu Khóa Luận 1