thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 BU-N
    Nhan đề: Phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện nay :

DDC 346
Tác giả CN Bùi Thị Cẩm Nhung
Nhan đề Phân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện nay : Khóa luận tốt nghiệp / Bùi Thị Cẩm Nhung; GVHD: Nguyễn Thị Băng Tuyền
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 50tr. ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Luật hôn nhân và gia đình
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Băng Tuyền
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000795
00000000nam#a2200000ui#4500
00132157
0024
004933470F5-0E40-4926-A6BA-D2A0E08F33A8
005202310240908
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231024090855|bquyenntl|y20231023100218|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bBU-N
100 |aBùi Thị Cẩm Nhung
245 |aPhân chia tài sản của vợ chồng khi ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình hiện nay : |bKhóa luận tốt nghiệp / |cBùi Thị Cẩm Nhung; GVHD: Nguyễn Thị Băng Tuyền
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a50tr. ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aLuật hôn nhân và gia đình
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Thị Băng Tuyền|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000795
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000795thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000795 Kho Luận Án – Luận Văn 346 BU-N Khóa Luận 1