thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Quy
    Nhan đề: Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ với con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình :

DDC 346
Nhan đề Quyền và nghĩa vụ của cha, mẹ với con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình : Chuyên đề tốt nghiệp / Võ Đức Thịnh, Nguyễn Thị Thúy An, Bùi Kim Yến...
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 27tr. : bảng ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Luật hôn nhân và gia đình
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Băng Tuyền
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Thúy An
Tác giả(bs) CN Võ Đức Thịnh
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000796
00000000nam#a2200000ui#4500
00132158
0024
004CC122B9C-DB35-4901-8C08-32B0C56EFD37
005202310240909
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024090937|bquyenntl|y20231023100833|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bQuy
245 |aQuyền và nghĩa vụ của cha, mẹ với con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật hôn nhân và gia đình : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cVõ Đức Thịnh, Nguyễn Thị Thúy An, Bùi Kim Yến...
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a27tr. : |bbảng ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aLuật hôn nhân và gia đình
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Thị Băng Tuyền|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Thị Thúy An|eTác giả
700 |aVõ Đức Thịnh|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000796
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000796thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000796 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Quy Khóa Luận 1