thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Thu
    Nhan đề: Thực trạng giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang :

DDC 346
Nhan đề Thực trạng giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang : Chuyên đề tốt nghiệp / Kiều Công Nhựt, Huỳnh Nguyễn Nhất Huy, Hồ Thị Thu Quyên...
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 38tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Luật hôn nhân và gia đình
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Băng Tuyền
Tác giả(bs) CN Huỳnh Nguyễn Nhứt Huy
Tác giả(bs) CN Kiều Công Nhựt
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000797
00000000nam#a2200000ui#4500
00132159
0024
00435660963-D006-429E-B355-E8EB648CCBB5
005202310240910
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024091013|bquyenntl|y20231023101337|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bThu
245 |aThực trạng giải quyết tranh chấp chia tài sản chung của vợ chồng khi ly hôn trên địa bàn thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cKiều Công Nhựt, Huỳnh Nguyễn Nhất Huy, Hồ Thị Thu Quyên...
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a38tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aLuật hôn nhân và gia đình
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Thị Băng Tuyền|eNgười hướng dẫn
700 |aHuỳnh Nguyễn Nhứt Huy|eTác giả
700 |aKiều Công Nhựt|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000797
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000797thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000797 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Thu Khóa Luận 1