thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346
    Nhan đề: Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật hiện hành thực tiễn áp dụng tại TAND Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang :

DDC 346
Tác giả CN Nguyễn Huỳnh Diệp Thúy
Nhan đề Nghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật hiện hành thực tiễn áp dụng tại TAND Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Huỳnh Diệp Thúy, GVHD: Nguyễn Thị Băng Tuyền
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2023
Mô tả vật lý 50tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Ly hôn
Từ khóa Cấp dưỡng
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Băng Tuyền
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000798
00000000nam#a2200000ui#4500
00132160
0024
00442E70FCE-1657-45E8-B9C1-B67C301377B6
005202310240910
008081223s2023 vm| vie
0091 0
039|a20231024091051|bquyenntl|y20231023101441|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346
100 |aNguyễn Huỳnh Diệp Thúy
245 |aNghĩa vụ cấp dưỡng của cha mẹ đối với con khi cha mẹ ly hôn theo pháp luật hiện hành thực tiễn áp dụng tại TAND Huyện Cai Lậy, Tỉnh Tiền Giang : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cNguyễn Huỳnh Diệp Thúy, GVHD: Nguyễn Thị Băng Tuyền
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2023
300 |a50tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aLy hôn
653 |aCấp dưỡng
700 |aNguyễn Thị Băng Tuyền|eNgười hướng dẫn
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000798
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000798thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000798 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Khóa Luận 1