thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Pha
    Nhan đề: Pháp luật về quyền của con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn :

DDC 346
Nhan đề Pháp luật về quyền của con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn : Chuyên đề tốt nghiệp / Nguyễn Thị Minh Nhật, Lê Hồng Diễm, Ngô Nguyễn Phương Trinh...
Thông tin xuất bản Tiền Giang : Trường Đại học Tiền Giang, 2022
Mô tả vật lý 36tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Luật hôn nhân và gia đình
Từ khóa Việt Nam
Từ khóa Pháp luật
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Băng Tuyền
Tác giả(bs) CN Lê Hồng Diễm
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Minh Nhật
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(1): 103000799
00000000nam#a2200000ui#4500
00132161
0024
00412F8F514-1574-492A-8976-437F1CCE1C15
005202310240911
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024091120|bquyenntl|y20231023101831|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bPha
245 |aPháp luật về quyền của con chưa thành niên khi cha mẹ ly hôn : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cNguyễn Thị Minh Nhật, Lê Hồng Diễm, Ngô Nguyễn Phương Trinh...
260 |aTiền Giang : |bTrường Đại học Tiền Giang, |c2022
300 |a36tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aLuật hôn nhân và gia đình
653 |aViệt Nam
653 |aPháp luật
700 |aNguyễn Thị Băng Tuyền|eNgười hướng dẫn
700 |aLê Hồng Diễm|eTác giả
700 |aNguyễn Thị Minh Nhật|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(1): 103000799
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000799thumbimage.jpg
890|a1|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000799 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Pha Khóa Luận 1