thông tin biểu ghi
  • Khóa Luận
  • Ký hiệu PL/XG: 346 Thu
    Nhan đề: Thực tiễn công chứng về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Vĩnh Kim :

DDC 346
Nhan đề Thực tiễn công chứng về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Vĩnh Kim : Chuyên đề tốt nghiệp / Trần Ngọc Quế Trân, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trần Văn Khải...
Thông tin xuất bản Tiền Giang, : Trường Đại học Tiền Giang,2022
Mô tả vật lý 33tr. : minh họa ; 30cm.
Phụ chú ĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
Từ khóa Tiền Giang
Từ khóa Công chứng
Từ khóa Pháp luật
Tác giả(bs) CN Mai Thị Lan Phương
Tác giả(bs) CN Nguyễn Thị Kim Ngọc
Tác giả(bs) CN Trần Ngọc Quế Trân
Địa chỉ 100Kho Luận Án – Luận Văn(2): 103000801-2
00000000nam#a2200000ui#4500
00132163
0024
004CDF98162-8A3E-4404-B0AC-9F0B56BD5E47
005202310240912
008081223s2022 vm| vie
0091 0
039|a20231024091212|bquyenntl|y20231023102558|zhoangnh
040 |aTGULIB
041 |avie
044 |avm
082 |a346|bThu
245 |aThực tiễn công chứng về hợp đồng tặng cho quyền sử dụng đất trên địa bàn xã Vĩnh Kim : |bChuyên đề tốt nghiệp / |cTrần Ngọc Quế Trân, Nguyễn Thị Kim Ngọc, Trần Văn Khải...
260 |aTiền Giang, : |bTrường Đại học Tiền Giang,|c2022
300 |a33tr. : |bminh họa ; |c30cm.
500 |aĐTTS ghi: Trường Đại học Tiền Giang. Khoa Kinh tế - Luật
653 |aTiền Giang
653 |aCông chứng
653 |aPháp luật
700 |aMai Thị Lan Phương|eNgười hướng dẫn
700 |aNguyễn Thị Kim Ngọc|eTác giả
700 |aTrần Ngọc Quế Trân|eTác giả
852|a100|bKho Luận Án – Luận Văn|j(2): 103000801-2
8561|uhttp://lib.tgu.edu.vn/kiposdata1/anhbia/khóa luận/103000801thumbimage.jpg
890|a2|b0|c0|d0
Dòng Mã vạch Nơi lưu S.gọi Cục bộ Phân loại Bản sao Tình trạng Thành phần Đặt mượn tài liệu
1 103000801 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Thu Khóa Luận 1
2 103000802 Kho Luận Án – Luận Văn 346 Thu Khóa Luận 2